menu

Osvetelenie kancelárskych priestorov


Štúdio Uni Light Bratislava poskytuje komplexné služby pri projektoch osvetlenia okrem iných, aj kancelárskych priestorov. Dôraz kladieme na kvalitné a hygienicky vyhovujúce riešenia, ktoré prinášajú užívateľský komfort, zvýšenú produktivitu a úsporu elektrickej energie.
Kancelárska práca je vizuálne náročná činnosť, ktorá potrebuje vhodné svetelné podmienky pre maximálny komfort a produktivitu. Osvetlenie patrí k hlavným kritériám ergonómie na pracovisku.
Svetlo plní viaceré funkcie, ktoré treba vziať do úvahy pri komplexnom posúdení svetelného konceptu miestnosti. Vhodné osvetlenie nezlepšuje len vizuálne vnímanie, ale ovplyvňuje aj psychicko- -emočné a psychicko-biologické procesy. 

Investícia do efektívneho osvetlenia zvyšuje produktivitu tým, že znižuje počet chýb a absenciu zamestnancov, ktorá vyplýva z vizuálnej námahy alebo únavy. Už malá investícia do lepšieho osvetlenia môže ušetriť tisícky eur.

Aké sú príznaky nevhodného osvetlenia?
- ťažkosti pri čítaní dokumentov alebo obrazovky (príliš veľa svetla alebo oslnenia, príliš málo svetla alebo tiene)
-suché, páliace a podráždené oči
-rozmazané videnie
-bolesti hlavy

Dobré vizuálne prostredie:
-má dostatok svetla, ktoré prichádza zo správneho smeru a nespôsobuje nežiaduce tiene
-poskytuje primeraný kontrast  medzi pracovnou plochou a pozadím
-obmedzuje oslnenie a veľké kontrasty

Na vytvorenie vyváženého návrhu osvetlenia pre kancelárske pracovisko treba vždy brať do úvahy štyri typy osvetlenia:
- denné svetlo, ktoré preniká do budovy cez okná a svetlíky
- všeobecné osvetľovacie systémy, vytvárajúce rovnomernú hladinu osvetlenia priestorov buď priamym alebo nepriamym svetlom
- pracovné svetlo, osvetľuje menšie plochy pracovného priestoru
- akcentové osvetlenie, používa sa na vytvorenie vizuálnej príťažlivosti, rozjasnenie tmavých miest a vymedzenie priestorov


Uni light bratislava
UNI LIGHT BRATISLAVA s.r.o.
Drieňová 1/C
Bratislava, 821 01
Slovensko

+ 421 2 527 333 04
unilight@unilight.sk